نمایش 1 - 2 از 2
سخنگوی مرکز مدیریت حوادث و فوریت‌های پزشکی استان همدان اظهار داشت: شهرستان نهاوند با ۳۷ نفر مسموم بیشترین آمار مسمومیت قارچی را داراست. 03/10/1397 - 14:20
رئیس جهاد کشاورزی شهرستان نهاوند گفت: 60 کارگاه خانگی تولید قارچ در این شهرستان فعال است. 07/28/1394 - 18:21
اشتراک در قارچ