نمایش 1 - 3 از 3
روایت خاطرات فرمانده‌ گردان حضرت ابوالفضل(ع) نهاوند لشگر انصارالحسین(ع) استان همدان، یعنی سردار جانباز حاج میرزا محمد سُلگی در کتاب «آب هرگز نمی‌میرد» به همت نشر «صریر» چاپ شده است. 01/17/1396 - 17:11
هاشمی رفسنجانی در سال 63 در مورد قدرت نظامی می‌گوید: از قدرت موشکی و زمینی ایران دنیا گیج شده است ولی در سال 95 در دیدار با مدیران آموزش‌وپرورش از الگو قرار دادن ژاپن و آلمان برای کنار گذاشتن نیروهای نظامی سخن می‌گوید. 06/24/1395 - 15:39
آب هرگز نمی میرد، روایت خطابه های عاشورایی در قاب خاطرات جانباز نهاوندی کتاب "آب هرگز نمی‌میرد" نوشته حمید حسام به خاطرات سردار جانباز میرزا محمد سُلگی است که در مدت 28 ماه ثبت شده است. 03/06/1394 - 10:11
اشتراک در کتاب خاطرات