مراد ناصری در این بازدید، گفت: پروژه شهرک گلخانه‌ای علمدار تحقق یکی از مصوبات و تعهدات سند توسعه راهبردی شهرستان نهاوند می‌باشد.

وی گفت: در سند راهبردی شهرستان سالانه ۷هکتار پیش‌بینی شده بود، ولی با جدیت و پیگیری همه عوامل طی دوسال گذشته ۱۵هکتار تکمیل و ۳۰هکتار در دستور کار داریم که جمعا ۴۵هکتار سهم نهاوند طی دوسال اخیر می‌باشد.

فرماندار نهاوند، افزود: در حوزه برق، آب پیشرفت صددرصدی و گاز حدودا ۷۵درصد پیشرفت فیزیکی داشته‌ایم.

وی خاطرنشان کرد: تسریع در امور پروژه‌های شهرستان یکی از گام‌های تحقق سند عملیاتی و توسعه شهرستان می‌باشد.